44 tips Hoe voel jij je weer gehoord en gezien?

Handvatten, gedachtes en inzichten. Als een handleiding op weg naar een leven waar slachtofferschap niet langer meer domineert. ‘Ik ben mijn controle drang niet. Ik heb er af en toe last van’.

Welkom in deze ‘onderzoeksruimte’! Ik wens je veel inspiratie toe. Vanaf de tips bij Relativeren is alles geschreven vanuit mijn beleving, vandaar de ik-vorm. Zo leg ik je namelijk niets op!

Doorvoel wat er te doorvoelen valt

Slachtofferschap is namelijk ook een manier om niet werkelijk te hoeven voelen hoe je je diep van binnen voelt. Zolang je wijst naar een ander of naar de situatie hoef je je niet met jezelf bezig te houden. Je hoeft de emoties niet te voelen die zich onder de oppervlakte bevinden. Het is daarom ook een afweermechanisme. Vraag jezelf daarom af: ‘wat voel ik nu echt?’, ‘wat verstop ik voor mezelf?’, of ‘wat probeer ik niet te voelen?’ en open je voor de emotie.

Verantwoordelijkheid nemen

Je bent nooit helemaal machteloos in een situatie. Het is goed om in te zien voor welk deel je verantwoordelijkheid mag nemen en waar je wel controle op kunt uitoefenen. Om één van de voorbeelden van hierboven te nemen: je hebt misschien geen controle op wat de ex van jouw partner doet of zegt, maar je kunt je wel uitspreken naar je partner over wat jij nodig hebt of soms simpelweg een blokje om gaan.

Verantwoordelijkheid nemen betekent namelijk met name verantwoordelijkheid nemen voor je eigen welzijn, kortom: trouw zijn aan jezelf.

De dingen zijn vaak minder zwart-wit dan je denkt en als je uit je slachtofferrol stapt en serieus gaat nadenken over je opties, dan heb je ook meer te kiezen dan je denkt. Je pakt daarmee automatisch de verantwoordelijkheid terug en komt weer in je kracht te staan. Het maakt dat je oplossingsgericht gaat denken.

Acceptatie

Als je stap 1 tot en met 3 doorlopen hebt, dan wordt het veel makkelijker om te accepteren dat je het leven en andere mensen nu eenmaal niet kunt controleren. Je doet wat je kunt en als je daarbij trouw bent aan jezelf en dan kun je de rest makkelijker nemen zoals het komt. En dat betekent overigens niet dat het leuk hoeft te zijn. Dat is het leven gewoonweg niet altijd.

Vrijheid

Wat is vrijheid werkelijk? Wanneer voel je je vrij? Ik heb geleerd dat dat veel minder afhangt van wat andere mensen doen of zeggen, of van de situatie waarin we zitten, dan we denken. We leggen onszelf vaak de grootste beperkingen op. We kijken uit wat we zeggen, wat we doen, wat we eten, hoe we ons kleden omdat we bang zijn. Bang om veroordeeld of afgewezen te worden, bang om ziek te worden, bang voor de dood. Dus we proberen het leven te controleren, we creëren een illusie van controle. Maar zodra we erachter komen dat we in feite helemaal geen controle hebben, dan steekt de angst weer keihard de kop op. En die angst, daar willen we liever niet aan.

Vrij voel je je als je vrij bent van angst. En dat lukt alleen als je die eerst recht in de ogen durft te kijken. En dat vergt dan weer moed. Veel moed.

Bij vragen of opmerkingen 

06 – 37 48 59 41

Ik luister graag naar jouw levensverhaal!  Met Interviewen via de mail, vat ik jouw buitengewone levensgebeurtenissen levendig samen.

met dank aan Suzanne Bramante-van der Poel en Waar het hart vol van is

Boek ter kennismaking een driedaagse interview voor €17

RELATIVEREN

✅dingen lopen vaak anders dan ik verwacht omdat ik met veel toevalligheden te maken heb

✅door dit te beseffen, kan ik mijzelf al voorbereiden op een eventuele teleurstelling

✅volledige controle over mijn leven kan ik niet krijgen

HANDIGHEIDJES OM MIJN CONTROLEDRANG TE VERMINDEREN

✅ik zoek afleiding. Dit werkt in heel veel gevallen. Voor mij is deze afleiding meestal een rondje wandelen of fietsen, of wat houtbewerken. Op deze manier kan ik even mijn hoofd ‘luchten’  

✅als ik een bepaalde gebeurtenis graag in de hand wil houden en dat me dat veel stress geeft, bedenk ik van tevoren wat het ergste is dat er kan gebeuren. Meestal vallen deze gevolgen best wel mee  

✅wanneer ik allerlei dingen geregeld wil hebben, en ik blijf er last van houden in m’n hoofd, dan schrijf ik het teveel op en leg het vervolgens weg  

✅ik doe wat ik moet en laat wat niet hoeft. Ik kijk vervolgens zo realistisch mogelijk naar de dingen die ik echt moet regelen of waar ik echt controle op uit zou moeten oefenen. Iets wat niet per se nodig is laat ik, en ik wacht dan af wat er gebeurt  

✅ik geef af en toe bewust iets uit handen te geven. Ik hoef niet altijd overal de verantwoordelijkheid voor te dragen. Door iets uit handen te geven, krijg ik ook meer rust. Ik leer delegeren

PROCES VAN BESEF

✅‘pas als alles af is, kan ik me echt ontspannen.’ Een mooi streven, maar er komt nooit een moment dat alles echt af is. Er is alleen maar beweging. En dat is fijn, want dan hoef ik niet na te denken. Als ik continu bezig blijf, hoef ik me niet af te vragen of iets wel zin heeft

✅…op zeker moment ontmoet ik een prachtig mens in de trein. Hij kijkt naar me en vertelt dat mijn ademhaling zo bij mijn borst zit. Dat is veel te hoog, met als gevolg hyperventileren, en angst-en paniekaanvallen. Zijn advies is om adem-therapie te gaan doen

✅…het blijkt een gouden tip**. Ervaringsdeskundigen begeleiden op vrijwillige basis, bij het opnieuw leren ademen. Alsof er letterlijk nieuw leven in me geblazen word, en natuurlijk is dat proces met vallen en opstaan gepaard gegaan. Maar mijn aanvallen verminderde en bleven uiteindelijk vrijwel uit

✅…’als ik het niet zelf doe gaat het fout.’ Ik voel dat ik moeite heb met delegeren en doe alles zelf, met als gevolg dat ik compleet opbrand. Het negeren van mijn eigen grenzen eist zijn tol  

✅‘ik moet verantwoordelijkheid nemen.’ Ik ben niet iemand die voor verantwoordelijkheid wegloopt. Het gevolg is dat ik overal verantwoordelijk voor wil zijn. Zelfs voor de acties en keuzes van anderen

✅…verantwoordelijkheid nemen is prima, maar nooit ten koste van mijn geluk. Want dat is vaak het geval. Door overal mee bezig te zijn, ben ik vrijwel nooit bezig met mijn eigen behoeften. Daar kom ik gewoonweg niet aan toe

✅‘het moet perfect zijn.’ Als mijn standaarden zo hoog zijn dat ik er zelf ook niet bij kan, dan moet ik de rest van mijn leven op m’n tenen lopen. Heel vermoeiend! Ik schreeuw het bijna uit: ‘Help! Ik ben een controlfreak!’ Ik ervaar dat ik slachtoffer van mezelf ben, heftig.

✅…zo langzamerhand wordt het me duidelijk dat ik bang ben om lui te worden. En als ik lui word, gaat het langzaam bergafwaarts, totdat ik uiteindelijk in de goot lig. Want dat gebeurt er toch met mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen?  

✅‘als ik het goed doe, krijg ik waardering.’ Echt een lastige. Ik zoek meer waardering voor mijn werk en voor mijzelf

✅…eerlijk gezegd heb ik zitten wachten op een oprecht compliment. Ik vraag me af of anderen wel zien wat ik heb gedaan

✅…En het antwoord is meestal nee. Anderen blijken daar vaak niet zo mee bezig te zijn. En mijn focus ontwikkelt zich. Ik…

✅ …kan niet overal invloed op uitoefenen  

✅ …pieker niet meer, omdat dat mijn problemen niet oplost  

✅ …laat ‘controle houden over’ toe en vervolgens los, zodat ik weer vertrouwen krijg in mijzelf. Ik geef mijzelf als het ware over aan dat wat er nu is. Dat is precies genoeg. Meer is er niet!

Marko Reconstructed

INSTELLING VERANDEREN

✅Ik……ben gaan stoppen een perfectionist te zijn. Perfectionisme ervaar ik als een enorme ‘energie-slurper’. Mijn God, wat een ‘doordrammer’! Het pijnlijkste vind ik dat ik me op een gegeven moment niet eens meer bewust ben van wat er om me heen gebeurt. Het sociaal leven glijdt finaal langs me heen

✅…werk aan mijn eigenwaarde. Als ik lekker in mijn vel zit, dan ben ik veel minder bezig met controle houden over. Het hoeft niet allemaal zo perfect te zijn

✅…lekker in mijn vel zitten betekent dus goed voor mezelf zorgen. Ontspannen genieten van de kleine dingen van het leven. Zo simpel blijkt het te kunnen zijn  

✅…hou op met altijd gelijk te willen hebben. Ik denk alles te weten en daarmee meestal m’n gelijk te kunnen halen. Maar ten koste van wat? In zo’n periode luister ik niet meer naar m’n intuïtie, maar ook niet meer naar de mensen om me heen

✅…eenzaamheid ervaar ik des te meer. Waar komt dat gevoel toch vandaan? Terwijl ik mijzelf onzeker en kwetsbaar voel, deel ik die gevoelens niet voldoende met anderen. In plaats daarvan stel ik me arrogant op, alsof ik alles onder controle heb  

✅…oefen in accepteren. In die ‘controletijden’ helpt het mij me te realiseren dat dit is wat er is. Niets minder, niets meer

✅…dit wat er nu is, is precies wat ik nodig heb. Ik ben me er steeds meer van bewust dat ik mijn leven niet hoef te regisseren. Regisseren is bedoeld voor het maken van films, niet voor het plannen van mijn leven  

✅…onthoud nu dat het opgeven van controle mij een fijn gevoel oplevert  

✅…leer om anderen te vertrouwen. Dat lukt mij vooral door los te laten. Mijn leermeester daarbij is mijn jongste zoon. Hij herinnert mij er regelmatig aan dat loslaten lichter voelt dan controle houden over, piekeren en dingen perfect willen doen

✅…delegeer. Dit is wel een hele lastige. Hoe delegeer ik? Niet of nauwelijks. Mijn ervaring met delegeren is dat ik nogal snel bazig ben. De middenweg tussen delegeren en niet delegeren heb ik uiteindelijk gevonden. Ik heb voldoende vertrouwen in mijzelf, dus ook in de ander  

✅…gebruik mijn spontaniteit. Als ik veel werk te verzetten heb, kies ik van de vijf dingen die ik denk die dag te moeten doen er drie uit. De andere twee schuif ik door naar een andere dag

✅…en dat hoeft niet per se de volgende dag te zijn. Bij de drie die overblijven, vraag ik op een charmante manier of een ander mij even zou willen assisteren bij de uitwerking van die taken. Dat blijkt zelden een probleem op te leveren

✅…werk aan mijn jaloezie. Ook een hele interessante. Voor mij een innerlijk proces van toegeven en eventueel excuses voor m’n kleutergedrag aanbieden als ik bemerk dat ik heb gereageerd en gehandeld uit jaloezie

✅…iedere dag opnieuw kies ik weer voor de bereidheid om toe te geven. Verder vooral niet nadenken, maar doen. Flexibiliteit is een toverwoord. Ik durf weer flexibeler te zijn

Boek ter kennismaking een driedaagse interview voor €17

HOE HEB IK UITEINDELIJK AFSCHEID KUNNEN NEMEN VAN MIJN LEVEN IN EEN SLACHTOFFERROL?

Het totale ‘controle-loslaat-proces’ heeft wel een paar jaar in beslag genomen. Maar het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben: iemand die kan leven in liefde met dierbaren, medemensen en mezelf. En, jazeker, ik kan ook een buitengewoon irritant mannetje zijn. Ik ben net een mens.

En de meest belangrijke mens, José, de liefde van mijn leven, is in 2000 op mijn pad gekomen. Ik kan de wereld weer aan. Ik durf weer te kijken, te voelen, te ruiken en vooral te genieten. En wat te denken van mijn passie voor hout en de bewerking ervan.

Ik heb met dit prachtige natuur-materiaal intens mogen werken in al zijn facetten en me er echt mee mogen uitleven en nog steeds behoord het houtgebeuren tot een belangrijke uitlaatklep. José, mijn vrienden, het gezin en het hout vormen voor mij innerlijke zuurstof. Onthoud dat het leven mooi is. Ik voel dankbaarheid en tel mijn zegeningen. Ik ben minder bang om dingen kwijt te raken of de controle te verliezen. Ik…  

✅…vind mijn leven leuker als ik het simpelweg laat gebeuren. Ik leer te genieten en te houden van mezelf. Een prachtige reis

✅…vecht voor mezelf. Geef niet op. De enige die ik kan veranderen en waar ik controle over heb, ben ikzelf

✅…praat over mijn onzekerheden met anderen …ontspan me door sporten, rust en het zoeken naar andere afleiding

✅…delegeer, maar doe dat in eerste instantie stapsgewijs. Ik begin met minder belangrijke ‘opdrachten’

✅…laat mijzelf op de vingers tikken als ik weer eens iets alleen maar zelf wil doen  

✅…geef suggesties om toch enige invloed te behouden. Tenminste, als ik dat graag wil  

✅…accepteer dat eenieder zijn eigen methode heeft. Een methode die zeker niet onderdoet voor die van mij  

✅…sta open voor de creatieve inbreng van anderen, want twee weten meer dan één. Oftewel, in je ééntje ga je sneller. Samen kom je verder.

Deze tips zijn een pracht van een opstap naar een leven, met minder controle en veel meer plezier!

Er gaat een wereld voor me open. Ik vind het een openbaring om mijn gevonden missie als interviewer bij Jouw Interview Online uit te dragen. Ik ervaar herkenning en hoop bij geïnterviewden.

Ik ben hier om ook jou behulpzaam te zijn in het verwoorden en zichtbaar maken van wie jij ten diepste bent, met al jouw buitengewone levens gebeurtenissen, talenten en wensen.

BONUS!

Persoonlijke verandering is voor iedereen mogelijk;

Als je het basisprincipe begrijpt van het AANWEZIG ZIJN,

als de toeschouwer van wat binnen in jou gebeurt,

en je ‘begrijpt’ het door te ERVAREN,

dan heb jij het krachtigste hulpmiddel dat er bestaat voor persoonlijke verandering tot jouw beschikking

Boek ter kennismaking een driedaagse interview voor €17

Wil je op de hoogte blijven?