Over René Booms

  • Ik had een persoonlijk verhaal
  • Dat verhaal is inmiddels verteld
  • En nu is er geen verhaal meer nodig
  • Zo ben ik thuisgekomen bij mijzelf en kan ik dienstbaar zijn naar jou
  • Jij die ook gehoord en gezien wil worden zoals jij daadwerkelijk bent

Mijn naam is René Booms (1965). Sinds 1990 ben ik werkzaam als sociaal therapeut. Dat is iemand die medemensen met complexe levensvragen professioneel mag begeleiden tijdens hun persoonlijke ontwikkelings-momenten

Eerst in de zorg waar ik gespecialiseerd was in groepsprocessen en later tot op heden als freelance sociaal dienstverlener

Dat doe ik in de hoedanigheid van interviewer, life-coach* én schrijver

*Wat is life-coaching?

Life coachen gaat voor mij over het bezielend bevragen van jouw levensstijl. Met tot doel dat jij een beter beeld van jouw krachten, talenten en passies verkrijgt

Gericht op mensen die zichzelf teveel wegcijferen en te weinig grenzen stellen

Zij worden genegeerd, raken geblokkeerd en voelen zich bezeerd

Ik luister, stel vragen en vat samen

Dat houdt in dat ik jou motiveer actief aan zelfonderzoek te doen

Daarvoor gebruik ik een door mijzelf ontwikkelde interview-service Het echte luisteren. Luisteren door te interviewen via whatsapp

geen beïnvloeding door nonverbale communicatie

zonder tijdsdruk kunnen antwoorden

en in jou eigen vertrouwde omgeving het interview aangaan

Na het interviewtraject krijg jij een samenvatting in dichtvorm, van alle antwoorden. Ik schrijf deze samenvatting als een ode aan jezelf

Mezelf wegcijferen en geen grenzen stellen is ook in mijn leven een centraal thema geweest

Een groot gedeelte van mijn leven voelde ik me als een vreemde eend in de bijt en niet gehoord of gezien, laat staan serieus genomen

Toch heb ik met mezelf nooit echt een probleem gehad. Voelde mezelf wel lekker in mijn vel zitten

Als het even niet allemaal zo lekker liep, pakte ik een schrijfblok en schreef alles van me af. Dat doe ik trouwens nog steeds

En toch werd me door anderen steeds verteld dat er iets mis me was

Geen idee wat ik er tegen kon ondernemen. Effectieve ondersteuning ontbrak, totdat er diepgravende en inspirerende gesprekken met mijn moeder ontstonden

Voor het eerst werden mij persoonlijke en uitdagende vragen gesteld, en zij vroeg door…

Mijn fascinatie voor het interviewen van mensen die zich ook niet gehoord en gezien voelen is vooral toen ontstaan

Vanaf 1990 heb ik dankzij mijn sociaal therapeutische werk bijzonder ruime interview-ervaring kunnen opbouwen en wat voelt dat als rijkdom om deze ervaringen voor jou in te mogen zetten

Jij hebt mij als interviewer en ervaringsdeskundige weten te vinden voor een persoonlijk diepte interview via whatsapp

Samen zullen we via whatsapp een écht diepgaand vraaggesprek voeren over jouw leven

Zo ontstaat een veilige en uitnodigende omgeving waar je weer zichtbaar zult zijn

En waar je dus ook gehoord en gezien wordt om wie jij daadwerkelijk al bent. Je hoeft niet meer te zwijgen en mag weer genieten

Mijn naam is René Booms, met meer dan 30 jaar ervaring en 1000+ interviews op het gebied van het interviewen van mensen in complexe levens-situaties

Ik ben hier voor jou als interviewer, life coach, schrijver en ervaringsdeskundige

Daardoor kan ik jou optimaal behulpzaam zijn bij het verwoorden van jouw bijzondere levensgebeurtenissen

Jij bent voor mij een unieke persoonlijkheid, geen doelgroep